Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

SecurPneus

SecurPneus 50/200 

Cena:
Množství skladem:3

SecurPneus  50/200   -   98% N2 + 2%Argon

SECUR PNEUS

Už je na čase změnit vzduch

Skončete s normálním vzduchem! Nastal čas začít používat SECUR PNEUS – nejnovější plynnou směs k plnění pneumatik.

I Vy používejte SECUR PNEUS a využijte tak výsledků dlouhodobých výzkumů, které byly realizovány v oblasti letectví a automobilového sportu, kde jsou nároky na bezpečnost a spolehlivost nejvyšší.

SECUR PNEUS nyní poskytuje technologii, která nebyla do dnešního dne běžnému uživateli silnic k dispozici. V současné době SECUR PNEUS představuje výhodné řešení pro ty řidiče, kteří kladou nejvyšší nároky na své pneumatiky a současně hledají optimální náklady a nejvyšší míru aktivní bezpečnosti.

  Více kilometrů

Plynná směs SECUR PNEUS zaručuje správný a stálý tlak pneumatik po dobu 5x delší než při plnění normálním vzduchem. Pneumatiky plněné SECUR PNEUS proto podléhají daleko méně negativním vlivům, které vznikají při jízdě s podhuštěnými pneumatikami. To vede k podstatnému zvýšení výkonu pneumatiky (proběh kilometrů) a ke snížení spotřeby pohonných hmot.

Plynná směs SECUR PNEUS je inertní, protože je zcela bez kyslíku a jiných nečistot, které se běžně nacházejí ve stlačeném vzduchu a jsou příčinou trhlin a ztráty pružnosti pneumatik.

SECUR PNEUS tak zvyšuje živostnost pneumatik.

  Větší jistota

SECUR PNEUS vyplňuje bezpečnostní vakuum mezi pneumatikou a vozidlem. Princip je velmi jednoduchý. SECUR PNEUS zabraňuje tvorbě zápalných  směsí uvnitř pneumatik, což by mohlo při přehřátí vést až k jejich destrukci. Správný tlak pneumatik zajišťuje dokonal jízdní vlastnosti i v mezních situacích a při všech způsobech jízdy. SECUR PNEUS = okamžitá větší bezpečnost.

  Maximální výsledek

Konstantní tlak pneumatik zaručuje maximální styčnou plochu mezi automobilem a vozovkou. Absence atmosférické vlhkosti v pneumatice zabraňuje nežádoucím výkyvům tlaku, které jsou obvykle vyvolány teplotními změnami pneumatik. Maximální záběr (adhese) a neměnné jízdní vlastnosti jsou ty veličiny, které vyžadují použití SECUR PNEUS v oblasti automobilového sportu, ale stejně tak důležité jsou i pro běžného motoristu. SECUR PNEUS = špičková technologie automobilového sportu použitá také u Vašeho vozu.

  Jak pracuje?

SECUR PNEUS je založen na velmi jednoduchém principu. Dosud používaný stlačený vzduch běžně obsahuje nežádoucí složky jako je kyslík, olej, prach a atmosférická vlhkost, které jsou pro Vaše pneumatiky škodlivé. SECUR PNEUS je bez těchto elementů a tak veškeré negativní vlivy zcela eliminuje.

  SECUR PNEUS je bez kyslíku

Kyslík je příčinou stárnutí materiálu a velmi často také příčinou destrukce pneumatiky. Vysoké provozní teploty a přítomnost kyslíku podporují samovolné vznícení vnitřku pneumatiky a kromě toho je kyslík hlavní příčinou úbytku tlaku.

Výhody při náročném provozu

Aplikace SECUR PNEUS u nákladních automobilů, autobusů a dalších těžkých dopravních prostředků znamená pro uživatele celou řadu výhod:

-vyloučení tvorby zápalných směsí uvnitř pneumatiky

-vyloučení vzniku trhlin a následné destrukce pneumatiky

-kratší doba plnění pneumatiky (cca 1/3 času v porovnání se stlačeným vzduchem)

-stabilní tlak v pneumatice po delší dobu (5x delší než u stlačeného vzduchu)

-kontrola tlaku pneumatik v delších časových intervalech

-zvýšení živnosti pneumatik

-vyšší bezpečnost provozu

  Výhody pro obytné vozy, obytné přívěsy, přívěsy a motocykly

Dlouhé jízdy, které tato vozidla běžně absolvují, mění v průběhu času rozměrové a mechanické charakteristiky pneumatik a urychlují tak jejich strukturální stárnutí, které může ve svém důsledku vést až k destrukci pneumatiky a ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

Inertní plynná směs SECUR PNEUS zcela zabraňuje stárnutí pneumatik, protože jejím používáním zůstane charakteristika pneumatik nezměněna. SECUR PNEUS, to je malé doplnění, které zajišťuje velkou bezpečnost.

  SECUR PNEUS je bez oleje

Pro mazání kompresorů je zpravidla používán olej. Přítomnost olejových par uvnitř pneumatik výrazně urychluje proces stárnutí pryže a ve spojení s kyslíkem vede k vytvoření hořlavých plynných směsí, u nichž hrozí nebezpečí samovznícení.

  SECUR PNEUS je bez vlhkosti

Používání běžných kompresorů znamená i přítomnost atmosférické vlhkosti v pneumatice. Výskyt vlhkosti způsobuje nejen výkyvy tlaku v závislosti na teplotě, ale vede i k oxidaci a stárnutí těch částí pneumatiky, které se nalézají uvnitř, tj.vnitřního povrchu pryže, ventilku a disku kola.

  Od slov k realitě

Prodeji SECUR PNEUS předcházela celá řada dlouhodobých laboratorních i provozních testů. Během zkušební doby 24 měsíců bylo dosaženo překvapujících výsledků:

-         stále stejný tlak v pneumatikách při snížení profilového otěru a spotřeby pohonných hmot,

-         až o 75% méně trhlin u pneumatik při jejich přehřátí,

-         vyloučení oxidace pryže a disku kola a rovněž prodloužení životnosti pneumatik o více než 20 %,

-         stabilizace tlaku při zahřátých pneumatikách.

 

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko