Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

CO2 - CO2 - potravina

CO2 2.5 Potravina. 14/10.5Kg 

Cena:
Množství skladem:0

OXID UHLIČITÝ

Všeobecné údaje

Chemický vzorec CO2
Molární hmotnost 44,001 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 1,53
Kritický tlak 7,39 MPa
Kritická teplota 31,0 °C
Bod varu - 79 °C
Bod tuhnutí - 56 °C

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Plynný oxid uhličitý je stálý do 1300 °C. Je to bezbarvý, nejedovatý a nehořlavý plyn. Při koncentraci nad 5 % obj. se začínají projevovat pocity podráždění sliznice a dýchacích cest, nucení ke kašli, závratě, zvracení. Při koncentracích nad 20 % obj. CO2 nastává smrt zástavou dechu už po několika vteřinách bez křečí. Srdce pracuje ještě po zástavě dechu. Včas zahájené záchranné práce mohou postiženého zachránit ještě za několik minut. Oxid uhličitý je těžší než vzduch.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oxid uhličitý se hromadí u země a v nevětraných prostorách pod úrovní terénu (šachty, výkopy, kanály, sklepy apod.). Při práci s oxidem uhličitým musí být zabezpečeno dokonalé větrání. V ovzduší pracovišť nesmí být překročena nejvyšší přípustná koncentrace oxidu uhličitého podle hygienických předpisů (9000 mg.m-3 - průměrná, 45000 mg.m-3 - mezní). Při výskytu větších koncentrací oxidu uhličitého v ovzduší, než je mezní koncentrace, nebo při vstupu do prostorů uzavřených, nevětratelných a pod úrovní terénu, kde je nebezpečí výskytu nebo výronu oxidu uhličitého, je nutno používat izolační dýchací přístroj.

První pomoc

Nepříznivé účinky oxidu uhličitého na zdraví se projeví především poruchami dýchání, resp. s tím spojeným bezvědomím. První pomoc je symptomatická. Při nepravidelném a nedostatečném dýchání je nutná okamžitá inhalace kyslíku a umělé dýchání, jestliže kyslík není k dispozici. V případě, že postižený nedýchá, je umělé dýchání z úst do úst zcela nezbytné. Přitom je třeba zajišťovat transport postiženého ze zamořeného prostoru a další odbornou lékařskou pomoc.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko