Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Dusík

Dusík 4.0 Tech. - 20/200 

Cena:
Množství skladem:0

DUSÍK

Všeobecné údaje

Chemický vzorec N2
Molární hmotnost 28,0134 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,967
Kritický tlak 3,39 MPa
Kritická teplota -147,0 °C
Bod varu -195,8 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dusík je netečný, nehořlavý a bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu. Je dodáván jako stlačený v kovových tlakových nádobách. Je lehčí než vzduch. Při rozpínání plynu mohou krátkodobě vznikat mlhy.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Dusík jako součást vzduchu (ve směsi s 21 % kyslíku) je neškodný plyn. Při snížení obsahu kyslíku ve vzduchu pod 16 % obj. se začínají projevovat první příznaky dušení, charakterizované na začátku prohloubeným a zrychleným dýcháním, snížením pozornosti, neschopnosti jasného myšlení a nepřesností při vykonávané práci. Později dochází k sníženému vnímání bolesti, zakalenému vědomí, až k bezvědomí. Při práci v uzavřených prostorách nebo při vstupu do prostorů, kde je možnost zamoření dusíkem, musí být nejdříve ověřena nezávadnost ovzduší. V opačném případě je nutno používat izolační dýchací přístroj se stlačeným vzduchem, regenerační s chemicky vázaným kyslíkem nebo hadicový se stálým přívodem čerstvého vzduchu.

První pomoc

Urychleně vynést postiženého z ohroženého prostoru. V případě, že postižený nedýchá dostatečně sám, je nezbytné okamžitě začít s umělým dýcháním z úst do úst. Přitom je třeba zajistit další lékařskou pomoc.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko