Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Helium

Helium 4.8 - 50/200 

Cena:
Množství skladem:2

HELIUM

Všeobecné údaje

Chemický vzorec He
Molární hmotnost 4,003 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,138
Kritický tlak 0,233 MPa
Kritická teplota -267,9 °C
Bod varu -268,9 °C (při tlaku 101,325 kPa)

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Helium je chemicky netečný plyn bez barvy a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Jeho specifickou vlastností je, že je výrazně lehčí vzduchu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při vyšších koncentracích snižuje obsah kyslíku ve vzduchu. Je to plyn nedýchatelný a v případě zvýšené koncentrace v prostoru může působit dusivě. Ohrožený prostor je nutno opustit a intenzivně větrat.

První pomoc

Přenést postiženého na čerstvý vzduch. Při poruše nebo zástavě dýchání zavést umělé dýchání. Zajistit lékařskou pomoc.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko