Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Hydrostar

Hydrostar H2 - 50/200 

Cena:
Množství skladem:0

Hydrostar H2 - 50/200

Jednou z novinek společnosti SIAD je Hydrostar PB.SS - ochranný plyn na bázi argonu s přídavkem oxidu uhličitého a vodíku. Jeho důležitou složkou je vodík, zvyšující tekutost svarové lázně a současně výrazně redukující obsah kyslíku ve svarovém spoji. To, že je ve směsi obsažen vodík, znamená současně určité omezení jejího použití. Hydrostar PB.SS není vhodný na svařování martenzitických a feritických nerezavějících oceli, hliníkových a titanových slitin a ostatních materiálů citlivých na vodík. U ostatních materiálů, tj. hlavně u austenitických ocelí, se projeví příznivý vliv vodíku hlavně ve větší šířce a hloubce závaru, formování svaru a možnosti zvýšení rychlosti svařování. Svými parametry se tento ochranný plyn přibližuje směsím obsahujícím helium (řada Helistar), přičemž jeho pořizovací náklady jsou výrazně nižší. Na grafu je znázorněno porovnání směsi argonu s kyslíkem (Stargon O 2), heliem a oxidem uhličitým (Helistar HP1) a Hydrostar PB.SS při MAG svařování austenitických ocelí.
Použitím ochranného plynu Hydrostar PB.SS dochází ke zlepšení vzhledu svaru, jeho mechanických vlastností, profilu závaru a v neposlední řadě ke zvýšení rychlosti svařování. Tento ochranný plyn je obzvlášť vhodný pro svařování austenitických ocelí.
Druhou novinkou je ochranný plyn na bázi argonu s malým přídavkem oxidu uhličitého a kyslíku - Stargon PB. Proč právě oxid uhličitý a kyslík? Oxid uhličitý rozšiřuje závar, optimalizuje poměr natavení a zlepšuje ovladatelnost v polohách. Kyslík zlepšuje přechod svarového kovu do základního materiálu, zvyšuje tekutost kovu a hloubku závaru a přispívá k minimalizaci rozstřiku. Stargon PB využívá obou doplňkových plynů ovlivňujících jeho vlastnosti. Je vhodný na svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ale je možné jeho použití i pro svařování vysokolegovaných ocelí. Patří totiž do skupiny slabě oxidačních plynů (M14 dle ČSN EN 439). Díky oxidu uhličitému a kyslíku je oblouk velmi stabilní, což přispívá k minimalizaci rozstřiku. Při porovnání s dalšími ochrannými plyny jsou zřejmé jeho výhody, způsobené právě příznivou kombinací obou doplňkových plynů.
Použití tohoto ochranného plynu zaručuje velmi dobrý vzhled povrchu svaru, plynulý přechod do základního materiálu a minimální množství strusky na povrchu svarové housenky. Svými vlastnostmi je hodně podobný často používanému ochrannému plynu Stargon C 8, navíc však snižuje rozstřik a má díky menší tekutosti lázně lepší ovladatelnost při svařování v polohách.
Z posouzení profilu závaru je zřejmé, že i zde je Stargon PB velmi podobný plynu Stargon C 8, takže při práci s ním je nutné správné vedení hořáku.
Použitím ochranného plynu Stargon PB je tedy možné zlepšit vzhled svaru, minimalizovat rozstřik a zvýšit stabilitu oblouku. Jedná se o velmi vhodný produkt pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí s možností použití i u materiálů vysokolegovaných.
Pro oba zmiňované plyny platí, že nejde o plynové směsi univerzální a všespasitelné, ale o směsi umožňující zlepšení procesu svařování při konkrétních aplikacích. Patří mezi směsi, které mohou přinést při správném použití výrazný efekt při zvyšování kvality a produktivity svařování.

 

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko