Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Vodík

Vodík 3.5 - 50/200 

Cena:
Množství skladem:0

VODÍK

Všeobecné údaje

Chemický vzorec H2
Molární hmotnost 2,016 g.mol-1
Relativní hustota plynu (vzduch = 1) 0,0695
Kritický tlak 1,298 MPa
Kritická teplota -239,9 °C
Bod varu -252,8 °C

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Vodík je plyn bezbarvý, bez chuti, bez zápachu, nedýchatelný (nejedovaný). Zapálen na vzduchu hoří modrým, velmi horkým plamenem (1970°C, v kyslíku 2800°C). Je 14x lehčí než vzduch a se vzduchem nebo kyslíkem tvoří třaskavou směs. Explozní rychlost vodíku ve vzduchu je 2810 m.s-1. Meze výbušností vodíku ve směsi se vzduchem:

  • Dolní mez výbušnosti 4,1 % objemových
  • Horní mez výbušnosti 74 % objemových

Zápalná teplota je 530 °C. Výbušné jsou rovněž směsi vodíku s fluorem a chlorem (stačí iniciace světlem).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při manipulaci s vodíkem je třeba pracovat s maximální opatrností při dodržení příslušných bezpečnostních, technických a požárních předpisů. Před vstupem pracovníků do prostorů zamořených vodíkem musí být nejdříve ověřena nezávadnost ovzduší. V opačném případě smí do těchto prostor vstupovat pouze pracovníci vybavení dýchacím přístrojem, zajišťovaní dalšími pracovníky z nezávadného prostoru.

První pomoc

Při poskytnutí první pomoci pracovníkovi, který se nadýchal vodíku, je nutné postiženého dopravit ze zamořeného prostředí na čerstvý vzduch, uložit ho v klidu a teple a zajistit lékařskou pomoc.

« zpět
Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko