Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

SIAD je schopen velmi pružně reagovat na potřeby zákazníka a nabídnout mu optimální systém dodávek – od jednotlivých láhví, láhve na paletách nebo ve svazcích lahví, popřípadě zkapalněné plyny v minizásobnících a kontejnerech, až po dodávky do stabilních tanků.

Optimální způsob zásobování (dodávek) zákazníka z hlediska logistiky a ekonomičnosti je dán průměrnou měsíční spotřebou konkrétního plynu a vzdáleností zákazníka od zdroje, kterým může být prodejní místo, distribuční centrum a nebo plnírna lahví. Přehled technických údajů nejběžnějších „obalů“ je uveden v přiložených charakteristikách.

Pro současné i perspektivní zákazníky je výhodné, že tento zásobovací systém může být plynule vytvářen podle rostoucích nároků na dodávky.


Zásobování tlakovými lahvemi

Pro dodávky vzdušných plynů (kyslík, dusík, argon, směsi) se využívají tlakové lahve nejčastěji o vodním objemu 50 l s plnícím tlakem 20 MPa a obsahem plynu převyšujícím 10 m3. Pro acetylen se používají lahve o objemu 40 nebo 50 l s náplní acetylenu 8 resp. 10 kg. Pro dodávky oxidu uhličitého se používají lahve s objemem 27 a 40 l s náplní 20 resp. 30 kg.

Pro specifické požadavky jsou k dispozici i malé lahve o vodním objemu 1-20 litrů (laboratoře, sanitní vozy, restaurace, instalatérské firmy atp.)


 Zásobování svazky lahví

Zásobování ve svazcích lahví představuje optimální zásobovací systém pro měsíční spotřeby do 800 m3 plynu. Ve svazcích lahví se dodávají všechny základní druhy čistých plynů i jejich směsí. Technická zařízení jsou pronajímána, což pro uživatele znamená nulové náklady nejen na investice do těchto zařízení, ale po celou dobu pronájmu i do servisu a revizí.

Instalace svazků je možná v řadě variant od instalace jednotlivého svazku až k přepínatelným stanicím mezi jednotlivými větvemi baterie svazků. Svazky jsou připojeny na redukční stanici, která je napojena buď přímo k místu spotřeby nebo k rozvodu plynu. Tato koncepce dovoluje použití i mobilních redukčních stanic pro práce prováděné na přechodných pracovištích.

Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2020 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko